Cultuurparticipatieprijs 2018

On 28 juni 2018

Gemeente Lisse nam vandaag in Het Huis (Utrecht) de nominatie voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018 in ontvangst. Bij de inzending heeft Lisse activiteiten aangeleverd van Jeugdtheaterschool Flores, Gluren bij de Buren en Fioretticollege Lisse. 

De Cultuurparticipatieprijs wordt uitgereikt aan gemeenten die uitblinken in het stimuleren van cultuurparticipatie in de regio. Andere genomineerden waren de gemeenten Assen, Meierijstad, Steenbergen en Zwolle. 

Jeugdtheaterschool Flores mocht met Gemeente Lisse mee naar de prijsuitreiking. Assen werd door de jury helaas uitgeroepen als winnaar, maar we zijn hartstikke trots op de nominatie die Lisse in ontvangst mocht nemen! In de aanmelding van Lisse werd onder andere de locatievoorstelling Koplopers van de jeugdtheaterschool onder de aandacht gebracht. Dit project vond plaats bij atletiekvereniging De Spartaan en werd gespeeld door de Theaterklas van Flores. Ook aan een van de andere projecten, Gluren bij de Buren, deed JTS Flores mee met de voorstelling Dat doet de deur dicht.

In Nederland zijn 6,4 miljoen mensen in hun vrije tijd actief met kunst bezig. Het BNG Cultuurfonds wil met de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs gemeenten die zich hier actief voor inzetten stimuleren. Mat Meijs, BNG Cultuurfonds: “Cultuur deel je: actief deelnemen aan kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en zingeving van mensen en aan een sociale samenleving. Al die amateurkunstenaars zorgen voor verbinding, verrijking en leefbaarheid in hun gemeente. Met deze prijs willen wij dit stimuleren”.

Genomineerden
De verscheidenheid van inzendingen was volgens de jury verrassend groot; uit bijna elke provincie zijn verschillende projecten aangedragen, van grote tot kleine gemeenten. Uit de 70 inzendingen sprongen er vijf gemeenten voor de jury uit. De daarin aangedragen projecten waren opvallend, hadden een logische samenhang met het beleid en de impact op de omgeving was duidelijk zichtbaar.

De jury over gemeente Lisse
De aangedragen projecten laten zien dat je in een kleine gemeente veel tot stand kunt brengen met weinig middelen. Burgers initiëren hier zelf culturele projecten als ‘Gluren bij de Buren’, een cultureel festival dat plaatsvindt bij de mensen thuis. Een mooi voorbeeld van een laagdrempelig concept waarin minder zichtbare vormen van cultuurparticipatie een podium vindt op zeer persoonlijk niveau. Er zijn in Lisse veel plekken waar opgroeiende jongeren kennis kunnen maken met amateurkunst, zoals Jeugdtheaterschool Flores, buurthuis Salvatori en het schoolproject De Zwarte Tulp. Het buurthuis zorgt zowel voor ontmoetingen als het laagdrempelige activiteitenaanbod van kunst, cultuur, beweging en welzijn. De gemeente heeft daarnaast ook een buurtregisseur, die samenwerkingen initieert tussen instellingen en verbinding met de inwoners. Een mooi beleidsinstrument volgens de jury.

Comments are closed.